Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Inara Hair Extensions (hierna “wij”, “ons” of “het bedrijf”) en de klant (hierna “u” of “de klant”), met betrekking tot de verkoop en levering van haarextensions en aanverwante producten en diensten.

Producten en Diensten
Onze website en webshop bevatten informatie over onze producten en diensten. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie foutloos is.

Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van producten en diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of in te trekken. Alle aanbiedingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid.

Prijzen en Betaling

De prijzen van onze producten en diensten worden vermeld op onze website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Garantie

We bieden een garantieperiode van 2 jaar op onze haarextensions en gerelateerde producten tegen fabricagefouten en defecten vanaf de aankoopdatum.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik, verwaarlozing, onjuiste installatie, ongepaste zorg, extreme hitte, chemische behandelingen of kleuring.

Bij een geldige garantieclaim behouden we het recht om het defecte product te repareren, te vervangen of terug te betalen. Neem voor garantieclaims contact op met onze klantenservice en verstrek een aankoopbewijs. Andere herstel- of garantieclaims zijn uitgesloten.

Levering
Wij streven ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren. De geschatte levertijd wordt vermeld bij het plaatsen van de bestelling, maar dit is slechts een indicatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering.

De eigendom van de producten gaat over op de klant bij de levering, mits de betaling is ontvangen.

Retourbeleid

Wij hanteren een retourbeleid dat is beschreven in ons aparte retourbeleidsdocument, dat beschikbaar is op onze website.

Klachtenprocedure
Inara Hair Extensions hecht veel waarde aan tevreden klanten. Als je een klacht hebt over onze producten of diensten, volg dan onderstaande procedure om je klacht in te dienen:

Neem contact op met onze klantenservice via info@inarahairextensions.com

Verstrek alle relevante informatie over je klacht, inclusief je contactgegevens en ordernummer indien van toepassing.

We streven ernaar om binnen 72 uur te reageren op alle klachten die bij ons zijn ingediend.

Bij Inara Hair Extensions doen we ons uiterste best om klachten zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. We onderzoeken klachten zorgvuldig en streven naar een passende oplossing, zoals reparatie, vervanging of terugbetaling, afhankelijk van de aard van de klacht.

Aansprakelijkheid

Bij Inara Hair Extensions streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit in onze producten en diensten. We willen echter benadrukken dat:

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan personen of eigendommen als gevolg van onjuist gebruik, misbruik of verwaarlozing van onze producten.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste plaatsing van onze producten.

We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van ongepaste zorg, blootstelling aan extreme hitte, chemische behandelingen of kleuring.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor het product.

Het gebruik van onze producten is volledig op eigen risico. We raden aan om de instructies voor gebruik en zorgvuldigheid te volgen die bij onze producten worden geleverd om mogelijke schade of ongelukken te voorkomen.

Auteursrecht en Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, producten en diensten blijven eigendom van Inara Hair Extensions. Het is niet toegestaan om enig materiaal van onze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
Deze overeenkomst en alle geschillen die hieruit voortvloeien, vallen onder de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zullen beide partijen zich inspannen om het geschil in der minne te schikken. Als dit niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.