DISCLAIMER

De informatie op de website van Inara Hair Extensions is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Wij streven ernaar om de informatie actueel en accuraat te houden, maar we bieden geen garanties of verklaringen met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, diensten of gerelateerd grafisch materiaal op deze website voor welk doel dan ook. U vertrouwt op deze informatie strikt op eigen risico.

Het beeldmateriaal, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, afbeeldingen en grafische elementen, dat op deze website en webshop wordt weergegeven, is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op dit beeldmateriaal zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Inara Hair Extensions en/of de respectievelijke rechthebbenden. Dit beeldmateriaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of anderszins gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inara Hair Extensions.

Elk gebruik van dit beeldmateriaal zonder toestemming kan resulteren in juridische stappen om de rechten van Inara Hair Extensions te handhaven. We behouden ons het recht voor om degenen die inbreuk maken op ons auteursrechtelijke materiaal aansprakelijk te stellen voor eventuele schade of verliezen die we hierdoor kunnen lijden.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Het betekent niet dat we de inhoud van deze websites onderschrijven. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het plaatsen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die op die websites worden uitgedrukt.

Alle inspanningen worden geleverd om de website soepel te laten verlopen. Inara Hair Extensions aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor tijdelijke onbeschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Elk gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website vallen onder de wetten van België.

Door het gebruik van de website van Inara Hair Extensions gaat u akkoord met deze disclaimer en stemt u in met de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn uiteengezet.